Filosofická fakulta

Gorkého 14

Plány původně solitérní novorenesanční budovy s ovocnářským mobiedermanovským parkem zpracoval podle architektonického modelu Heinricha Drasche von Wartimburg Josef Arnold. Ten byl také spolu s Moritzem Kellnerem v letech 1871-1872 stavitelem objektu, který byl určen pro městský chlapecký sirotčinec. V roce 1905 byla původní budova rozšířena podle projektu městského stavebního úřadu (přednosta Ottokar Burkhart) o nárožní blok se schodištěm. Po vzniku Masarykovy univerzity v roce 1919 získala budovu do užívání její Filozofická fakulta, která se však o ni zprvu musela dělit s ředitelstvím státních drah. Těsně po skončení války (v době uzavření univerzity budova, stejně jako celý areál Filozofické fakulty, sloužila pro potřeby okupačních úřadů – oberlandratu) budovu zabral Okresní národní výbor Brno-venkov. Teprve od roku 1946 je jediným uživatelem objektu Filozofická fakulta MU. (Jiří Pulec)

Grohova 7

První projekt stavby, která měla tvořit protějšek budovy bývalého sirotčince (Gorkého 14), pochází z roku 1920 a jeho autorem byl Josef Matzenauer. Přepracovaná verze projektu z roku 1921 už počítala s přístavbou křídla do tehdejší ulice Javorové (dnes Arna Nováka), která však byla nakonec realizována v jiných podmínkách až v závěru 50. let. Konečnou úpravu projektu provedl architekt Miloš Laml, který především přepracoval podobu fasády v klasizujícím stylu architektonické moderny „české školy“ Otto Wagnera s „art-deco“ výzdobou v interiérech. Stavba budovy proběhla v letech 1922-1924. Budova byla určena pro Rektorát MU (který byl tehdy nouzově umístěn v areálu teoretických ústavů Lékařské fakulty na Úvoze) a pro Filozofickou fakultu. Aula budovy byla slavnostním shromaždištěm akademické obce MU ve dvacátých a na počátku 30. let. Od roku 1933, kdy byl rektorát přemístěn do novostavby Právnické fakulty na Veveří, je budova ve výhradním držení Filozofické fakulty. (Jiří Pulec)

Arna Nováka 1

Budova byla postavena v letech 1959-1961 v místech, kde se počítalo s dostavbou Filozofické fakulty už ve dvacátých letech. Projektantem stavby byl krajský projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic v Brně, její realizací byly pověřeny Pozemní stavby Brno. Novostavba byla určena jednak pro Filozofickou fakultu, jednak pro umístění Rektorátu, který byl v té době nouzově dislokován v budově Lékařské fakulty na Komenského náměstí. Součástí projektu byly i centrální garáže univerzity a kryt CO pro 150 osob. Projekt počítal i s umístěním Janáčkova archivu, jehož dědicem je ze závěti Filozofická fakulta a který byl v roce 1939 přechodně umístěn v Moravském muzeu (k naplnění tohoto záměru však nedošlo). Od roku 1990, kdy rektorát získal nové sídlo, užívá budovu výhradně Filozofická fakulta MU. (Jiří Pulec)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.