Právnická fakulta

Veveří 70

První a jediný realizovaný objekt projektovaného areálu Masarykovy univerzity na Kraví hoře. Na budovu Právnické fakulty měly navazovat budovy Rektorátu a Filozofické fakulty postavené podle v zásadě stejných plánů. Přilehlý svah Kraví hory měl být zastavěn pavilony Lékařské a Přírodovědecké fakulty podle projektu Bohuslava Fuchse a Jindřicha Kumpošta. Realizaci velkorysého projektu zabránila hospodářská krize na počátku 30. let. Budova Právnické fakulty byla postavena v letech 1928-1933, položení základního kamene dne 9. června 1928 se zúčastnil prezident republiky T. G. Masaryk. Projektantem budovy byl pražský architekt Alois Dryák. Její aula s cennou uměleckou výzdobou (vitráže Františka Kysely doplnil v roce 1938 monumentální obraz Antonína Procházky Prométheus přinášející lidstvu oheň) se od roku 1934 stala dějištěm většiny univerzitních slavností až do současnosti. V době uzavření Masarykovy univerzity v budově sídlila řídící úřadovna gestapa pro Moravu a zasedaly v ní i stanné soudy. Po zrušení Právnické fakulty MU (1950) byla dána do užívání Vojenské akademii Antonína Zápotockého. Do držení Masarykovy univerzity se budova navrátila po roce 1990, kdy se do ní opět přestěhovala Právnická fakulta, která po svém obnovení v roce 1969 sídlila na Zelném trhu. Budova je na seznamu památkově chráněných objektů. (Jiří Pulec)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.