Historické kalendárium

1905 Demonstrace za druhou českou univerzitu v Brně
1908 Václav hrabě Kounic věnoval svůj dům v Brně nemajetnému českému vysokoškolskému studentstvu
1919 Zákonem č. 50/1919 Sb. zřízena Masarykova univerzita se sídlem v Brně
1919 Slavnostní zahájení činnosti Masarykovy univerzity v Brně (zakládající fakulty: Právnická, Lékařská, Filozofická a Přírodovědecká)
1924 První návštěva prezidenta T. G. Masaryka na univerzitě
1925 Promoce prvního čestného doktora Masarykovy univerzity Leoše Janáčka, hudebního skladatele
1928 Položení základního kamene Právnické fakulty, první budovy Akademické čtvrti
1935 Slavnostní předání rektorského řetězu prezidentem T. G. Masarykem v Lánech tehdejšímu rektoru univerzity Janu Krejčímu
1938 Za účasti rektora Arna Nováka se uskutečnil slavnostní akt převzetí univerzitních insignií, na které přispěla řada tehdejších spolků a sponzorů.
1939 Uzavření všech českých vysokých škol nacisty
1942 Hromadná poprava učitelů MU v Mauthausenu
1945 Obnovena činnost univerzity
1946 Zřízena Pedagogická fakulta
1950 Zrušena Právnická fakulta
1952 Zřízena Farmaceutická fakulta (zrušena 1960)
1960 Masarykova univerzita přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně
1969 Obnovení Právnické fakulty
1979 Založen Ústav výpočetní techniky
1989 Listopad 1989, Filozofická fakulta centrem stávkového hnutí v Brně, zakládání stávkových výborů na fakultách
1990 Návrat univerzity k původnímu názvu Masarykova univerzita (v letech 1998-2005 Masarykova univerzita v Brně)
1990 Zřízena Ekonomicko-správní fakulta (1991 zahájila činnost)
1994 Zřízena Fakulta informatiky
1994 Slavnostní otevření budovy Rektorátu MU v Kounicově paláci
1995 Udělení Čestného doktorátu MU Václavu Havlovi, tehdejšímu prezidentovi České republiky
1997 Zřízena Fakulta sociálních studií (1998 zahájila činnost)
2002 Zřízena Fakulta sportovních studií
2004 Zahájena výstavba Univerzitního kampusu Bohunice
2004 Založen Mezinárodní politologický ústav MU, roku 2011 převeden pod působnost Fakulty sociálních studií MU
2005 Otevřeno Univerzitní centrum Telč, do roku 2011 rekonstrukce za finanční podpory tzv. Norských fondů
2005 Univerzita začala používat název Masarykova univerzita
2006 Otevřena výzkumná Polární stanice Gregora Johanna Mendela na Antarktidě
2007 Mendelovo muzeum na Starém Brně se stalo součástí MU
2009 Založen CEITEC MU jako samostatný vysokoškolský ústav Masarykovy univerzity (součást Středoevropského technologického institutu)
2010 Slavnostní otevření Univerzitního kampusu Bohunice (UKB)
2014 Kino Scala se stalo součástí MU, v roce 2016 zde byl otevřen první univerzitní obchod
2020 Do Masarykovy univerzity byla začleněna Farmaceutická fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.