Počty studentů MU (UJEP) od založení univerzity v roce 1919

Souhrnné počty studentů univerzity i jednotlivých fakult jsou sice čísla na jedné straně reprezentativní z hlediska objemu vzdělávaných osob, avšak jejich výpovědní hodnotu je nutno vnímat spíše jako údaj orientační. Je to z toho důvodu, že se počty studujících během školních roků vždy průběžně a to někdy i dost razantně proměňují. Děje se tak především zanecháním studia samotnými studenty, jeho přerušením, případně i vyloučením studentů vysokou školou a v neposlední řadě dochází ke snižování počtu studentů samozřejmě také po úspěšných absolutoriích v zimních a letních měsících každého roku. Počet studentů tak bývá v září - na konci akademického roku nejnižší, v říjnu - na jeho začátku nejvyšší a v průběhu roku pak zcela nepředvídatelně proměnlivý. Pro statistické a reprezentativní účely byla zpravidla uváděna čísla z října každého jednotlivého akademického roku, jež se také snažíme přinášet v následujícím výčtu. Nebylo to ale vždy pravidlem, čísla ze začátků akademických roků nejsou dochována kompletně, situaci rovněž komplikují různé a měnící se dobové formy studia a v neposlední řadě nesoulad mezi hodnotami fakult a celé univerzity. Tyto disproporce mohou být patrny po rozkliknutí jednotlivých řádků, kde získáte možnost nahlédnout na bližší údaje studentů fakult MU, přičemž v případě nesouhlasného počtu studentů fakult s celouniverzitním záznamem se nejedná o numerické chyby, nýbrž o údaj počtu studentů z jiných období školního roku, neboť hodnoty ze shodných časových úseků už v dnešní době nemusejí být dochovány. Pro další a detailnější přehled o počtu studentů a jeho proměn je třeba podstoupit studium příslušného archivního fondu.

ŠKOLNÍ ROK 1919/20 - 540 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta

251 řádných posluchačů

15 mimořádných

-

266 celkem

263 řádných posluchačů

10 mimořádných

1 hospitant

274 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1920/21 - 967 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta

462 řádných

43 mimořádných

-

505 celkem

431 řádných

18 mimořádných

4 hospitanti

453 celkem

-

7 řádných

2 hospitanti

9 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1921/22 - 1 244 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

425 řádných

72 mimořádných

59 hospitantů

556 celkem

493 řádných

3 mimořádní

-

496 celkem

34 řádných

26 mimořádných

4 hospitanti

64 celkem

52 řádných

24 mimořádných

52 hospitanti

128 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1922/23 - 1 432 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

582 řádných

7 mimořádných

3 hospitanti

592 celkem

542 řádných

5 mimořádných

-

547 celkem

61 řádných

60 mimořádných

8 hospitantů

129 celkem

82 řádných

31 mimořádných

51 hospitantů

164 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1923/24 - 1 611 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

607 řádných

16 mimořádných

2 hospintanti

625 celkem

545 řádných

5 mimořádných

-

550 celkem

84 řádných

111 mimořádných

1 hospitant

196 celkem

141 řádných

28 mimořádných

71 hospitantů

240 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1924/25 - 1 671 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

648 řádných

12 mimořádných

3 hospitanti

663 celkem

483 řádných

4 mimořádní 

-

487 celkem

116 řádných

128 mimořádných

1 hospitant

245 celkem

179 řádných

33 mimořádných

64 hospitantů

276 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1925/26 - 1 878 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

743 řádných

6 mimořádných

1 hospitant

750 celkem

492 řádných

4 mimořádní

1 hospitant

496 celkem

138 řádných

175 mimořádných

-

314 celkem

227 řádných

26 mimořádných

65 hospitantů

318 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1926/27 - 2 107 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

813 řádných

5 mimořádných

1 hospitant

819 celkem

562 řádných

4 mimořádní

-

566 celkem

150 řádných

204 mimořádných

-

354 celkem

290 řádných

27 mimořádných

51 hospitantů

368 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1927/28 - 2 385 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

920 řádných

4 mimořádní

-

924 celkem

640 řádných

7 mimořádných

-

647 celkem

171 řádných

238 mimořádných

-

409 celkem

330 řádných

27 mimořádných

48 hospitantů

405 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1928/29 - 2 785 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

1 030 řádných

140 mimořádných

2 hospitanti

1 172 celkem

739 řádných

4 mimořádní

-

743 celkem

173 řádných

255 mimořádných

-

428 celkem

382 řádných

19 mimořádných

41 hospitantů

442 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1929/30 - 2 933 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

1 084 řádných

120 mimořádných

5 hospitantů

1 209 celkem

829 řádných

3 mimořádní

-

832 celkem

157 řádných

254 mimořádných

-

411 celkem

425 řádných

26 mimořádných

30 hospitantů

481 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1930/31 - 3 044 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

1 135 řádných

119 mimořádných

3 hospitanti

1 257 celkem

935 řádných

10 mimořádných

-

945 celkem

143 řádných

224 mimořádných

-

367 celkem

432 řádných

22 mimořádných

21 hospitantů

475 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1931/32 - 3 013 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

1 155 řádných

106 mimořádných

1 hospitant

1 262 celkem

1 023 řádných

6 mimořádných

-

1 029 celkem

124 řádných

179 mimořádných

-

303 celkem

373 řádných

23 mimořádných

23 hospitantů

419 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1932/33 - 3 144 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

1 188 řádných

104 mimořádných

-

1 292 celkem

1 182 řádných

6 mimořádných

-

1 188 celkem 

111 řádných

180 mimořádných

-

291 celkem 

343 řádných

13 mimořádných

17 hospitantů

373 celkem 

ŠKOLNÍ ROK 1933/34 - 3 354 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta
1 334 1 351 283 386

ŠKOLNÍ ROK 1934/35 - 3 337 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta
1 292 1 420 252 373

ŠKOLNÍ ROK 1935/36 - 3 298 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta
1 203 1 431 258 406

ŠKOLNÍ ROK 1936/37 - 3 363 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta
1 094 1 488 298 483

ŠKOLNÍ ROK 1937/38 - 3 472 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta
966 1 495 370 641

ŠKOLNÍ ROK 1938/39 - 3 018 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta
736 1 233 350 699

ŠKOLNÍ ROK 1939/40 - 3 308 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta
670 1 361 349 928

ZVL. SEMESTR 1945 - 4 793 STUDENTŮ

ŠKOLNÍ ROK 1945/46 - 7 053 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta
2 226 2 480 735 1 612

ŠKOLNÍ ROK 1946/47 - 7 181 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta
2 259 2 348 899 1 494 184

ŠKOLNÍ ROK 1947/48 - 7 432 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta
2 127 2 494 976 1 303 532

ŠKOLNÍ ROK 1948/49 - 6 510 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta
1 254 2 707 974 1 084 601

ŠKOLNÍ ROK 1949/50 - 6 108 STUDENTŮ

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta
510 2 954 781 615 1 837

ŠKOLNÍ ROK 1950/51 - 4 759 STUDENTŮ

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta
1 750 598 470 1 798

ŠKOLNÍ ROK 1951/52 - 3 870 STUDENTŮ

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta
2 808 588 474 nezjištěno

ŠKOLNÍ ROK 1952/53 - 3 469 STUDENTŮ

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Farmaceutická fakulta Pedagogická fakulta
1 815 586 476 592 nezjištěno

ŠKOLNÍ ROK 1953/54 - 3 382 STUDENTŮ

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Farmaceutická fakulta
1 775 637 475 495

ŠKOLNÍ ROK 1954/55 - 3 171 STUDENTŮ

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Farmaceutická fakulta
1 661 575 497 438

ŠKOLNÍ ROK 1955/56 - 3 067 STUDENTŮ

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Farmaceutická fakulta
1 519 604 458 486

ŠKOLNÍ ROK 1956/57 - 3 218 STUDENTŮ (Z TOHO 225 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Farmaceutická fakulta
1 473 613 462 485

ŠKOLNÍ ROK 1957/58 - 3 508 STUDENTŮ (Z TOHO 494 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Farmaceutická fakulta
nedohledáno nedohledáno nedohledáno nedohledáno

ŠKOLNÍ ROK 1958/59 - 3 513 STUDENTŮ (Z TOHO 551 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Farmaceutická fakulta
1 369 775 429 405

ŠKOLNÍ ROK 1959/60 - 3 518 STUDENTŮ (Z TOHO 467 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Farmaceutická fakulta
1 420 748 465 408

ŠKOLNÍ ROK 1960/61 - 3 223 STUDENTŮ (Z TOHO 418 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

1 459 denní studium

25 studium při zaměstnání

1 484 celkem

816 denní studium

178 studium při zaměstnání

994 celkem

530 denní studium

215 studium při zaměstnání

745 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1961/62 - 3 652 STUDENTŮ (Z TOHO 622 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

1 477 denní studium

37 studium při zaměstnání

1 514 celkem

759 denní studium

228 studium při zaměstnání

987 celkem

543 denní

357 studium při zaměstnání

900 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1962/63 - 3 652 STUDENTŮ (Z TOHO 622 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

1 519 denní studium

36 studium při zaměstnání

1 555 celkem

845 denní studium

200 studium při zaměstnání

1 045 celkem 

556 denní studium

412 studium při zaměstnání

968 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1963/64 - 3 859 STUDENTŮ (Z TOHO 675 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta

1 605 denní studium

40 studium při zaměstnání

1 645 celkem

1 012 denní studium

210 studium při zaměstnání

1 222 celkem

567 denní studium

425 studium při zaměstnání

992 celkem 

ŠKOLNÍ ROK 1964/65 - 4 805 STUDENTŮ (Z TOHO 1 145 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta
1 684 1 204 712 1 205

ŠKOLNÍ ROK 1965/66 - 6 773 STUDENTŮ (Z TOHO 2 358 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 441 denní

10 spz

1 451 celkem

1 125 denní

473 spz

1 598 celkem 

844 denní

630 spz

1 474 celkem

1 005 denní

1 245 spz 

2 250 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1966/67 - 6 971 STUDENTŮ (Z TOHO 2 396 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 539 denní

-

1 539 celkem

1 129 denní

372 spz

1 501 celkem

933 denní

677 spz

1 610 celkem

874 denní

1 347 spz

2 221 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1967/68 - 6 903 STUDENTŮ (Z TOHO 2 115 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 558 denní

-

1 558 celkem

1 128 denní

310 spz

1 438 celkem

1 049 denní

574 spz

1 623 celkem

1 053 denní

1 231 spz

2 284 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1968/69 - 6 823 STUDENTŮ (5 002 DENNÍ STUDIUM, 1 415 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 404 JINÉ FORMY)

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta
1 692 1 285 1 261 1 020

ŠKOLNÍ ROK 1969/70 - 7 221 STUDENTŮ (5 257 DENNÍ STUDIUM, 1 207 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 757 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

242 denní

105 spz

347 celkem

1 616 denní

-

1 616 celkem

1 141 denní

250 spz

1 391 celkem

1 296 denní

739 spz

2 035 celkem

988 denní

870 spz

1 858 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1970/71 - 7 235 STUDENTŮ (5 188 DENNÍ STUDIUM, 1 011 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 936 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

428 denní

133 spz

561 celkem

1 570 denní

50 spz

1 620 celkem

1 600 denní

550 spz

2 150 celkem

705 denní

550 spz

1 255 celkem

650 denní

750 spz

1 400 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1971/72 - 7 167 STUDENTŮ (5 067 DENNÍ STUDIUM, 2 100 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ A JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

604 denní

156 spz a ostatní*

1 655 denní

-

898 denní

248 spz a ostatní*

1 076 denní

580 spz a ostatní*

834 denní

1 116 spz a ostatní*

* mezi ostatní formy studia patřilo studium externí, rozšiřovací, postgraduální a mimořádné

ŠKOLNÍ ROK 1972/73 - 7 534 STUDENTŮ (5 138 DENNÍ STUDIUM, 2 369 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ A JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

757 denní

215 spz a ostatní

1 757 denní

-

849 denní

258 spz a ostatní

945 denní

535 spz a ostatní

812 denní

1 388 spz a ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1973/74 - 8 218 STUDENTŮ (5 377 DENNÍ STUDIUM, 1 460 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 381 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

978 denní

269 spz a ostatní

1 997 denní

-

765 denní

399 spz a ostatní

800 denní

479 spz a ostatní

837 denní

1 694 spz a ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1974/75 - 8 333 STUDENTŮ (5 615 DENNÍ STUDIUM, 1 488 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 230 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 043 denní

267 spz a ostatní

2 248 denní

-

710 denní

404 spz a ostatní

706 denní

477 spz a ostatní

908 denní

1 570 spz a ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1975/76 - 8 571 STUDENTŮ (5 962 DENNÍ STUDIUM, 1 293 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 316 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 134 denní 

325 spz

10 ostatní*

2 318 denní

-

-

755 denní

146 spz

116 ostatní*

726 denní

297 spz

250 ostatní*

1 029 denní

525 spz

940 ostatní*

* mezi ostatní formy studia patřilo studium externí, rozšiřovací, postgraduální a mimořádné

ŠKOLNÍ ROK 1976/77 - 9 560 STUDENTŮ (6 459 DENNÍ STUDIUM, 1 614 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 487 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 229 denní

353 spz

6 ostatní

2 403 denní

-

-

866 denní

165 spz

283 ostatní

854 denní

413 spz

264 ostatní

1 107 denní

683 spz

934 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1977/78 - 10 247 STUDENTŮ (6 827 DENNÍ STUDIUM, 1 970 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 450 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 279 denní

428 spz

11 ostatní

2 436 denní

-

-

957 denní

284 spz

257 ostatní

1 028 denní

490 spz

348 ostatní

1 127 denní

768 spz

834 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1978/79 - 9 955 STUDENTŮ (6 782 DENNÍ STUDIUM, 1 902 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 271 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 038 denní

479 spz

16 ostatní

2 443 denní

-

-

1 075 denní

289 spz

108 ostatní

1 149 denní

401 spz

300 ostatní

1 077 denní

733 spz

847 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1979/80 - 10 242 STUDENTŮ (7 129 DENNÍ STUDIUM, 1 910 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 203 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 133 denní

527 spz

19 ostatní

2 386 denní

-

-

1 224 denní

297 spz

149 ostatní

1 198 denní

350 spz

343 ostatní

1 188 denní

736 spz

692 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1980/81 - 9 955 STUDENTŮ (7 130 DENNÍ STUDIUM, 1 937 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 888 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 096 denní

551 spz

14 ostatní

2 218 denní

-

-

1 365 denní

298 spz

134 ostatní

1 217 denní

324 spz

334 ostatní

1 234 denní

764 spz

406 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1981/82 - 9 650 STUDENTŮ (7 210 DENNÍ STUDIUM, 1 592 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 848 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 085 denní

566 spz

12 ostatní

2 049 denní

-

-

1 469 denní

238 spz

81 ostatní

1 089 denní

203 spz

346 ostatní

1 518 denní

585 spz

409 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1982/83 - 9 693 STUDENTŮ (7 373 DENNÍ STUDIUM, 1 441 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 879 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

1 155 denní

564 spz

29 ostatní

1 902 denní

-

-

1 547 denní

142 spz

12 ostatní

1 047 denní

190 spz

381 ostatní

1 422 denní

545 spz

457 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1983/84 - 9 310 STUDENTŮ (6 979 DENNÍ STUDIUM, 1 259 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 072 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

995 denní

495 spz

66 ostatní

1 780 denní

-

-

1 467 denní

160 spz

52 ostatní

934 denní

162 spz

400 ostatní

1 803 denní

442 spz

554 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1984/85 - 8 909 STUDENTŮ (6 570 DENNÍ STUDIUM, 1 120 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 219 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

923 denní

452 spz

54 ostatní

1 646 denní

-

-

1 376 denní

137 spz

82 ostatní

831 denní

165 spz

458 ostatní

1 794 denní

366 spz

625 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1985/86 - 8 468 STUDENTŮ (6 128 DENNÍ STUDIUM, 1 074 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 266 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

818 denní

393 spz

100 ostatní

1 561 denní

-

-

1 329 denní

79 spz

77 ostatní

769 denní

262 spz

471 ostatní

1 651 denní

340 spz

618 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1986/87 - 8 694 STUDENTŮ (6 065 DENNÍ STUDIUM, 1 217 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 412 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

695 denní

395 spz

158 ostatní

1 570 denní

-

-

1 319 denní

65 spz

65 ostatní

772 denní

316 spz

497 ostatní

1 709 denní

441 spz

692 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1987/88 - 8 569 STUDENTŮ (5 937 DENNÍ STUDIUM, 1 306 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 326 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

657 denní

417 spz

253 ostatní

1 636 denní

-

-

1246 denní

75 spz

123 ostatní

734 denní

368 spz

331 ostatní

1 664 denní

446 spz

619 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1988/89 - 8 824 STUDENTŮ (6 157 DENNÍ STUDIUM, 1 431 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 236 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

683 denní

443 spz

281 ostatní

1 729 denní

-

-

1 312 denní

71 spz

111 ostatní

745 denní

392 spz

307 ostatní

1 688 denní

525 spz

537 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1989/90 - 9 096 STUDENTŮ (6 379 DENNÍ STUDIUM, 1 568 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 149 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

692 denní

487 spz

195 ostatní

1 805 denní

-

-

1 386 denní

100 spz

123 ostatní

806 denní

407 spz

222 ostatní

1 690 denní

574 spz

609 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1990/91 - 10 567 STUDENTŮ (7 243 DENNÍ STUDIUM, 1 695 STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ, 1 629 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta

886 denní

530 spz

224 ostatní

1 898 denní

-

-

1 570 denní

97 spz

103 ostatní

1 183 denní

502 spz

509 ostatní

1 706 denní

566 spz

793 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1991/92 - 11 288 STUDENTŮ (8 074 DENNÍ STUDIUM, 1 475 DISTANČNÍ STUDIUM, 1 739 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta

1 068 denní

478 dist.

7 ostatní

1 885 denní

-

-

1 701 denní

74 dist. 

169 ostatní

1 449 denní

408 dist.

645 ostatní

1 851 denní

515 dist.

918 ostatní

120 denní

-

-

ŠKOLNÍ ROK 1992/93 - 11 812 STUDENTŮ (8 879 DENNÍ STUDIUM, 1 196 DISTANČNÍ STUDIUM, 1 737 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta

1 347 denní

433 dist.

93 ostatní

1 813 denní

-

-

1 778 denní

46 dist.

131 ostatní

1 763 denní

349 dist.

648 ostatní

1 912 denní

379 dist.

865 ostatní

266 denní

-

-

ŠKOLNÍ ROK 1993/94 - 12 440 STUDENTŮ (9 717 DENNÍ STUDIUM, 1 043 DISTANČNÍ STUDIUM, 1 680 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta

1 693 denní

362 dist.

-

1 686 denní

-

-

1 841 denní

37 dist.

70 ostatní

2 008 denní

285 dist.

632 ostatní

2 082 denní

334 dist.

978 ostatní

407 denní

25 dist.

432 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1994/95 - 12 540 STUDENTŮ (9 925 DENNÍ STUDIUM, 802 DISTANČNÍ STUDIUM, 1 913 JINÉ FORMY)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky

1 924 denní

214 dist.

-

1 570 denní

-

-

1 569 denní

25 dist.

80 ostatní

1 926 denní

236 dist.

855 ostatní

2 062 denní

289 dist.

934 ostatní

565 denní

32 dist.

-

309 denní

6 dist.

44 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1995/96 - 11 787 STUDENTŮ (10 669 DENNÍ STUDIUM, 1 118 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky

2 093 denní

91 ostatní

1 590 denní

-

1 662 denní

7 ostatní

2 103 denní

215 ostatní

2 052 denní

520 ostatní

777 denní

284 ostatní

391 denní

1 ostatní

ŠKOLNÍ ROK 1996/97 - 13 289 STUDENTŮ (12 181 DENNÍ STUDIUM, 1 108 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky

2 308 denní

26 ostatní

1 596 denní

-

1 732 denní

1 ostatní

2 877 denní

219 ostatní

2 252 denní

526 ostatní

900 denní

336 ostatní

516 denní

-

ŠKOLNÍ ROK 1997/98 - 16 741 STUDENTŮ (15 197 DENNÍ STUDIUM, 1 544 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky Fakulta sociálních studií

2513 denní

-

2 513 celkem

1 735 denní 

-

1 735 celkem

2 219 denní

20 dist.

2 239 celkem

3 241 denní

303 dist.

3 544 celkem

3 046 denní

303 dist.

3 544 celkem

1 689 denní

-

1 689 celkem

754 denní

79 dist.

833 celkem

nezjištěno

ŠKOLNÍ ROK 1998/99 - 18 026 STUDENTŮ (16 563 DENNÍ STUDIUM, 1 463 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky Fakulta sociálních studií

2 528 denní

-

2528 celkem

1 881 denní

-

1 881 celkem 

2 212 denní

20 ostatní

2 232 celkem

2 833 denní

282 ostatní

3 115 celkem

3 544 denní

869 ostatní

4 413 celkem

1 992 denní

-

1 992 celkem

956 denní

50 ostatní

1 006 celkem

617 denní

-

617 celkem

ŠKOLNÍ ROK 1999/2000 - 18 785 STUDENTŮ (17 755 DENNÍ STUDIUM, 1 030 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky Fakulta sociálních studií

2 451 denní

-

2 451 celkem

2 002 denní

-

2 003 celkem

2 356 denní

4 ostatní

2 360 celkem

3 008 denní

-

3 008 celkem

3 574 denní

570 ostatní

4 144 celkem

2 211 denní

-

2 211 celkem

1 217 denní

23 ostatní

1 240 celkem

935 denní

-

935 celkem

ŠKOLNÍ ROK 2000/01 - 21 014 STUDENTŮ (19 397 DENNÍ STUDIUM, 1 617 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky Fakulta sociálních studií

2 403 denní

-

2 403 celkem

2 152 denní

-

2 152 celkem

2 452 denní

-

2 452 celkem

3 212 denní

344 ostatní

3 556 celkem

4 057 denní

581 ostatní

4 638 celkem

2 333 denní

136 ostatní

2 469 celkem

1 484 denní

3 ostatní

1 487 celkem

1 304 denní

-

1 304 celkem

ŠKOLNÍ ROK 2001/02 - 23 543 STUDENTŮ (21 176 DENNÍ STUDIUM, 2 367 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky Fakulta sociálních studií Fakulta sportovních studií

2 569 denní

55 ostatní

2 624 celkem

2 359 denní

21 ostatní

2 380 celkem

2 585 denní

-

2 585 celkem

3 781 denní

250 ostatní

4 031 celkem

3 622 denní

879 ostatní

4 501 celkem

2 562 denní

407 ostatní

2 969 celkem

1 561 denní

5 ostatní

1 566 celkem

1 720 denní

71 ostatní

1 791 celkem

417 denní

-

417 celkem

ŠKOLNÍ ROK 2002/03 - 25 825 STUDENTŮ (17 044 DENNÍ STUDIUM, 8 781 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky Fakulta sociálních studií Fakulta sportovních studií Rektorát MU

2 195 denní

609 ostatní

2 804 celkem

1 674 denní

546 ostatní

2 220 celkem

2 552 denní

212 ostatní

2 764 celkem

3 547 denní

1 437 ostatní

4 914 celkem

2 223 denní

2 722 ostatní

4 945 celkem

1 590 denní

1 737 ostatní

3 327 celkem

1 561 denní

13 ostatní

1 574 celkem

1 115 denní

671 ostatní

1 786 celkem

587 denní

152 ostatní

739 celkem

-

684 ostatní

684 celkem

 

ŠKOLNÍ ROK 2003/04 - 31 952 STUDENTŮ (27 690 DENNÍ STUDIUM, 4 262 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky Fakulta sociálních studií Fakulta sportovních studií

2453 denní

1 917 ostatní

4 370 celkem

2 322 denní

607 ostatní

2 929 celkem

4 550 denní

2 627 ostatní

7 177 celkem

2 747 denní

227 ostatní

2 974 celkem

2 770 denní

3 082 ostatní

5 852 celkem

1 967 denní

1 809 ostatní

3 776 celkem

1 742 denní

13 ostatní

1 755 celkem

1 304 denní

844 ostatní

2 148 celkem

692 denní

279 ostatní

971 celkem

ŠKOLNÍ ROK 2004/05 - 30 213 STUDENTŮ (22 384 DENNÍ STUDIUM, 7 829 JINÉ FORMY STUDIA)

Právnická fakulta Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Ekonomicko-správní fakulta Fakulta informatiky Fakulta sociálních studií Fakulta sportovních studií

2 491 denní

796 ostatní

3 287 celkem

2 650 denní

592 ostatní

3 242 celkem

2 714 denní

334 ostatní

 

3 048 ostatní

4 946 denní

1 384 ostatní

6 330 celkem

3 256 denní

2 032 ostatní

5 288 celkem

2 095 denní

1 369 ostatní

3 464 celkem

1 746 denní

11 ostatní

1 757 celkem

1 656 denní

962 ostatní

2 618 celkem

830 denní

349 ostatní

1 179 celkem

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.