HISTORIE UNIVERZITY

OSOBNOSTI

BUDOVY UNIVERZITY

 CELOUNIVERZITNÍ AULA

 LISTINY

 Pamětní medaile

Počty studentů MU (UJEP) od založení univerzity v roce 1919


Souhrnné počty studentů univerzity i jednotlivých fakult jsou sice čísla na jedné straně reprezentativní z hlediska objemu vzdělávaných osob, avšak jejich výpovědní hodnotu je nutno vnímat spíše jako údaj orientační. Je to z toho důvodu, že se počty studujících během školních roků vždy průběžně a to někdy i dost razantně proměňují. Děje se tak především zanecháním studia samotnými studenty, jeho přerušením, případně i vyloučením studentů vysokou školou a v neposlední řadě dochází ke snižování počtu studentů samozřejmě také po úspěšných absolutoriích v zimních a letních měsících každého roku. Počet studentů tak bývá v září - na konci akademického roku nejnižší, v říjnu - na jeho začátku nejvyšší a v průběhu roku pak zcela nepředvídatelně proměnlivý. Pro statistické a reprezentativní účely byla zpravidla uváděna čísla z října každého jednotlivého akademického roku, jež se také snažíme přinášet v následujícím výčtu. Nebylo to ale vždy pravidlem, čísla ze začátků akademických roků nejsou dochována kompletně, situaci rovněž komplikují různé a měnící se dobové formy studia a v neposlední řadě nesoulad mezi hodnotami fakult a celé univerzity. Tyto disproporce mohou být patrny po rozkliknutí jednotlivých řádků, kde získáte možnost nahlédnout na bližší údaje studentů fakult MU, přičemž v případě nesouhlasného počtu studentů fakult s celouniverzitním záznamem se nejedná o numerické chyby, nýbrž o údaj počtu studentů z jiných období školního roku, neboť hodnoty ze shodných časových úseků už v dnešní době nemusejí být dochovány. Pro další a detailnější přehled o počtu studentů a jeho proměn je třeba podstoupit studium příslušného archivního fondu.

školní rok 1919/20 - 540 studentů

školní rok 1920/21 - 967 studentů

školní rok 1921/22 - 1 244 studentů

školní rok 1922/23 - 1 432 studentů

školní rok 1923/24 - 1 611 studentů

školní rok 1924/25 - 1 671 studentů

školní rok 1925/26 - 1 878 studentů

školní rok 1926/27 - 2 107 studentů

školní rok 1927/28 - 2 385 studentů

školní rok 1928/29 - 2 785 studentů

školní rok 1929/30 - 2 933 studentů

školní rok 1930/31 - 3 044 studentů

školní rok 1931/32 - 3 013 studentů

školní rok 1932/33 - 3 144 studentů

školní rok 1933/34 - 3 354 studentů

školní rok 1934/35 - 3 337 studentů

školní rok 1935/36 - 3 298 studentů

školní rok 1936/37 - 3 363 studentů

školní rok 1937/38 - 3 472 studentů

školní rok 1938/39 - 3 018 studentů

školní rok 1939/40 - 3 308 studentů

zvl. semestr 1945 - 4 793 studentů

školní rok 1945/46 - 7 053 studentů

školní rok 1946/47 - 7 181 studentů

školní rok 1947/48 - 7 432 studentů

školní rok 1948/49 - 6 510 studentů

školní rok 1949/50 - 6 108 studentů

školní rok 1950/51 - 4 759 studentů

školní rok 1951/52 - 3 870 studentů

školní rok 1952/53 - 3 469 studentů

školní rok 1953/54 - 3 382 studentů

školní rok 1954/55 - 3 171 studentů

školní rok 1955/56 - 3 067 studentů

školní rok 1956/57 - 3 218 studentů (z toho 225 studium při zaměstnání)

školní rok 1957/58 - 3 508 studentů (z toho 494 studium při zaměstnání)

školní rok 1958/59 - 3 513 studentů (z toho 551 studium při zaměstnání)

školní rok 1959/60 - 3 518 studentů (z toho 467 studium při zaměstnání)

školní rok 1960/61 - 3 223 studentů (z toho 418 studium při zaměstnání)

školní rok 1961/62 - 3 652 studentů (z toho 622 studium při zaměstnání)

školní rok 1962/63 - 3 652 studentů (z toho 622 studium při zaměstnání)

školní rok 1963/64 - 3 859 studentů (z toho 675 studium při zaměstnání)

školní rok 1964/65 - 4 805 studentů (z toho 1 145 studium při zaměstnání)

školní rok 1965/66 - 6 773 studentů (z toho 2 358 studium při zaměstnání)

školní rok 1966/67 - 6 971 studentů (z toho 2 396 studium při zaměstnání)

školní rok 1967/68 - 6 903 studentů (z toho 2 115 studium při zaměstnání)

školní rok 1968/69 - 6 823 studentů (5 002 denní studium, 1 415 studium při zaměstnání, 404 jiné formy studia

školní rok 1969/70 - 7 221 studentů (5 257 denní studium, 1 207 studium při zaměstnání, 757 jiné formy studia)

školní rok 1970/71 - 7 235 studentů (5 188 denní studium, 1 011 studium při zaměstnání, 936 jiné formy studia)

školní rok 1971/72 - 7 167 studentů (5 067 denní studium, 2 100 studium při zaměstnání a jiné formy studia)

školní rok 1972/73 - 7 534 studentů (5 138 denní studium, 2 369 studium při zaměstnání a jiné formy studia)

školní rok 1973/74 - 8 218 studentů (5 377 denní studium, 1 460 studium při zaměstnání, 1 381 jiné formy studia)

školní rok 1974/75 - 8 333 studentů (5 615 denní studium, 1 488 studium při zaměstnání, 1 230 jiné formy studia)

školní rok 1975/76 - 8 571 studentů (5 962 denní studium, 1 293 studium při zaměstnání, 1 316 jiné formy studia)

školní rok 1976/77 - 9 560 studentů (6 459 denní studium, 1 614 studium při zaměstnání, 1 487 jiné formy studia)

školní rok 1977/78 - 10 247 studentů (6 827 denní studium, 1 970 studium při zaměstnání, 1 450 jiné formy studia)

školní rok 1978/79 - 9 955 studentů (6 782 denní studium, 1 902 studium při zaměstnání, 1 271 jiné formy studia)

školní rok 1979/80 - 10 242 studentů (7 129 denní studium, 1 910 studium při zaměstnání, 1 203 jiné formy studia)

školní rok 1980/81 - 9 955 studentů (7 130 denní studium, 1 937 studium při zaměstnání, 888 jiné formy studia)

školní rok 1981/82 - 9 650 studentů (7 210 denní studium, 1 592 studium při zaměstnání, 848 jiné formy studia)

školní rok 1982/83 - 9 693 studentů (7 373 denní studium, 1 441 studium při zaměstnání, 879 jiné formy studia)

školní rok 1983/84 - 9 310 studentů (6 979 denní studium, 1 259 studium při zaměstnání, 1 072 jiné formy studia)

školní rok 1984/85 - 8 909 studentů (6 570 denní studium, 1 120 studium při zaměstnání, 1 219 jiné formy studia)

školní rok 1985/86 - 8 468 studentů (6 128 denní studium, 1 074 studium při zaměstnání, 1 266 jiné formy studia)

školní rok 1986/87 - 8 694 studentů (6 065 denní studium, 1 217 studium při zaměstnání, 1 412 jiné formy studia)

školní rok 1987/88 - 8 569 studentů (5 937 denní studium, 1 306 studium při zaměstnání, 1 326 jiné formy studia)

školní rok 1988/89 - 8 824 studentů (6 157 denní studium, 1 431 studium při zaměstnání, 1 236 jiné formy studia)

školní rok 1989/90 - 9 096 studentů (6 379 denní studium, 1 568 studium při zaměstnání, 1 149 jiné formy studia)

školní rok 1990/91 - 10 567 studentů (7 243 denní studium, 1 695 studium při zaměstnání, 1 629 jiné formy studia)

školní rok 1991/92 - 11 288 studentů (8 074 denní studium, 1 475 distanční studium, 1 739 jiné formy studia)

školní rok 1992/93 - 11 812 studentů (8 879 denní studium, 1 196 distanční studium, 1 737 jiné formy studia)

školní rok 1993/94 - 12 440 studentů (9 717 denní studium, 1 043 distanční studium, 1 680 jiné formy studia)

školní rok 1994/95 - 12 540 studentů (9 925 denní studium, 802 distanční studium, 1 913 jiné formy studia)

školní rok 1995/96 - 11 787 studentů (10 669 denní studium, 1 118 jiné formy studia)

školní rok 1996/97 - 13 289 studentů (12 181 denní studium, 1 108 jiné formy studia)

školní rok 1997/98 - 16 741 studentů (15 197 denní studium, 1 544 jiné formy studia)

školní rok 1998/99 - 18 026 studentů (16 563 denní studium, 1 463 jiné formy studia)

školní rok 1999/2000 - 18 785 studentů (17 755 denní studium, 1 030 jiné formy studia)

školní rok 2000/01 - 21 014 studentů (19 397 denní studium, 1 617 jiné formy studia)

školní rok 2001/02 - 23 543 studentů (21 176 denní studium, 2 367 jiné formy studia)

školní rok 2002/03 - 25 825 studentů (17 044 denní studium, 8 781 jiné formy studia)

školní rok 2003/04 - 31 952 studentů (27 690 denní studium, 4 262 jiné formy studia)

školní rok 2004/05 - 30 213 studentů (22 384 denní studium, 7 829 jiné formy studia)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.